Pano Mahali Soğutma ve Teknik Bilgiler

Günümüz dünyasında elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve kontrol sistemi sektörlerinde, elektroniğin yaygın kullanımı ile elektrik panoları ve pano mahallerinin oluşturulmasında, sıcaklık faktörünün de göz önüne alınması gereken bir durum haline geldiği görülmüştür. AC/DC sürücülerin, trafoların, kesicilerin, filtrelerin, lambaların, sigortaların, rölelerin, PLC. lerin ve güç ünitelerinin vs. pano içine yoğun yerleştirilmesinden dolayı, pano içi ve pano mahalli ısı yoğunluğu artmaktadır. İdeal ortam sıcaklığı +10/+35 °C ve ideal bağıl nem oranı %30–70 arası olup, pano içi sıcaklığın ve bağıl nem oranının ideal sıcaklığın dışında olması durumu, malzemelerin çalışma ömrünü ve sistem verimini direk etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında panoların yükselen iç sıcaklık değerleri ortam sıcaklığına da bağlı olarak daha da belirgin artışlar göstermekte olup, bu artışa bağlı olarak verim kaybı ve üretimi aksatacak duruşlar meydana getirmesi kaçınılmazdır.

A - MCC ve GÜÇ PANOLARI ÜRETİM BÖLÜMÜ DIŞINDA, AYRI BİR BÖLÜMDE İSE;

MCC Panolarında açığa çıkan ısı büyük kapasitelerde olup, kapalı bir hacimdeki bu ısının optimum şekilde kontrol şekli
( klima, havalandırma veya klima + havalandırma sistemleri ) ile ilgili konularda lütfen firmamızla temasa geçiniz.
B - ELEKTRİK PANOLARI ( MCC – GÜÇ PANOLARI ) - ÜRETİM BÖLÜMÜ İÇİNDE

1- Panonun bulunduğu bölüm havasında ( toz, su ve yağ buharı gibi ) materyaller yoksa pano içi sıcaklık > 35 °C ortam sıcaklığı < 35 °C ise;
Bu durumda pano içi saç yüzeyinden dışarıya doğru ısı aktarımı gerçekleşir.( ısı taşınımı).Pano yüzeyinden gerçekleşen ısı aktarımına rağmen istenilen sıcaklık değerine ulaşılamadığı taktirde, pano alt bölümüne yakın bir noktadan filtreli fanlar ile ortam havası pano içine gönderilir, pano üstüne yakın bir yere de hava egzost menfezi konulur..Böylelikle dış ortama göre pano içinde pozitif basınç sağlanarak, sadece filtre edilen havanın girmesi sağlanır.

35 °C ortam sıcaklığı < 35 °C ise;

2.1 - Filtreli fan kullanılır, ( tıkanmaya karşı kısa periyotlarla fitre kontrolü yapılarak ),

2.2 - Kısa periyotlarla kondenser temizliği yapılarak pano kliması kullanılır,

2.3 - Recooling (su soğutmalı sistem) kullanılır,

3- Pano içi sıcaklık < ortam sıcaklığı < 50 °C

3.1- Pano klimaları kullanılır,

3.2- Recooling ( su soğutmalı sistem ) kullanılır,

4- Pano içi sıcaklık < ortam sıcaklığı > 50 °C

Recooling ( su soğutmalı sistem ) kullanılır,
Üretim bölümlerindeki MCC Panolarında açığa çıkan ısının kontrol şekli ( klima veya havalandırma sistemleri ) ile ilgili konularda lütfen firmamızla temasa geçiniz.